Aryanic
صفحه اصلي > شرح وظایف دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات 

شرح وظایف دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

ü      مدیریت، ساماندهی و پایش امور فناوری اطلاعات و ارتباطات و پیش بینی اعتبارات مربوط در سطح دانشگاه.

ü      اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم و تعریف پروژه های مرتبط با امور فناوری دانشگاه.

ü      اتخاذ اقدامات لازم در جهت گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح دانشگاه.

ü      ایجاد، گسترش و نظارت بر دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی.

ü      ایجاد، گسترش و پشتیبانی از زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات.

ü      اتخاذ تدابیر لازم در جهت ایجاد و گسترش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات.

ü      ایجاد، گسترش و نظارت بر سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح دانشگاه.

ü      تدوين و اصلاح استانداردها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و     نظارت بر اجرای آن ها در سطح دانشگاه.

ü      نظارت بر اجرای قوانین و اسناد بالادستی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در سطح دانشگاه

ü      حضور در مجامع، نشست ها، همایش ها، جلسات داخلی و بین المللی ، همکالری و انعقاد تفاهم نامه و قرارداد با دستگاه ها، سازمان ها و شرکت ها، درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به نمایندگی از دانشگاه

ü      تدوین و پیشنهاد قوانین ، آیین نامه ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به نمایندگی از دانشگاه.

ü      همکاری واستفاده ازتوانمندی های اعضای هیأت علمی بمنظورانجام امورتخصصی درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.

ü      اداره فعالیت های مربوط به خدمات رایانه ای و برقراری ارتباط با شبکه های رایانه داخلی و خارجی.

ü      مدیریت و پشتیبانی شبکه داخلی.

ü      ایجاد بانک اطلاعاتی دانشگاه و همکاری در استفاده بهینه از مراکز خدمات رایانه ای دانشگاه.

ü      همکاری با واحدهای دانشگاه در جهت ارائه اطلاعات و آمار درخواستی.

ü      تهیه و نگهداری نرم افزارهای موردنیاز حوزه های مختلف دانشگاه .

ü      انجام امور مربوط به شبکه اطلاع رسانی داخلی و بین المللی.

ü      حمایت و پشتیبانی از پایگاه های اطلاع رسانی دانشگاه.

ü      برقراری ارتباط دانشگاه با شبکه جهان اینترنت، نگهداری و پشتیبانی سرورهای اینترنت.

ü      برنامه ریزی برای خرید پایگاه های اطلاعاتی دیجیتالی و انتخاب منابع لاتین موردنیاز دانشگاه.

ü      ارائه مشاوره به واحدهای ذی ربط در مورد خرید قطعات سخت افزاری و موارد مشابه.

ü      نظارت بر تهیه و تأمین نرم افزارهای مورد استفاده در واحدهای مختلف دانشگاه.

ü      طراحی و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری دوره های مجازی با همکاری واحدهای ذی ربط.

ü      ارائه استانداردهای آموزش الکترونیک.

ü      مطالعه، تهیه و تدوین راهبردها، سیاست ها و برنامه های بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدت و اهداف کمی و کیفی فناوری اطلاعات در دانشگاه.

ü      تدوين برنامه هاي آموزشي درجهت ترفيع و ارتقاي دانش فناوري اطلاعات براي مديران، كاركنان وكارشناسان فناوري اطلاعات دانشگاه با همكاري واحدهای ذی ربط.

ü      مطالعه و بررسي زمينه فناوري سخت افزاري و نرم افزاري و نوآوري و طرح هاي جديد به منظور ارتقاي سطح كارآيي واحدهای مختلف دانشگاه.

ü      تهيه وتدوين استانداردهاودستورالعمل هاي اجرايي به منظور بهره برداري كاربردي از نرم‌افزارها و تجهيزات رايانه‌اي.

ü      ساماندهي و طبقه بندي بسترهاي نرم افزاري و سخت افزاري و هدايت يكپارچه در زمينه فنا وري اطلاعات در مجموعه واحد های استانی.

ü      ارائه خدمات مشاوره اي، آموزشي و تحقيقاتي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات به واحد های استانی.

ü      طراحی و راه‌اندازی مرکز داده در داخل دانشگاه مطابق با استانداردهای تعریف شده.

ü      طراحی، تهیه و نگهداری سیستم‌های اطلاعاتي مورد نیاز حوزه‌های مختلف دانشگاه.

ü      طراحی و تهیه سیستم‌های آماری مورد نیاز حوزه‌های مختلف دانشگاه متناسب با نیازهای شورای عالی آمار که مورد تأیید وزارت متبوع و دانشگاه.

ü      تعين ضوابط و تهيه آیین نامه‌ی آماری در دانشگاه بر اساس فعالیت حوزه‌های مختلف.

ü      تفکیک اطلاعات موجود و مستندسازی آنها به منظور نگهداری و سهولت دسترسی به آنها.

ü      سازماندهي فعاليت‌هاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات كاركنان تحت سرپرستي

ü      نظارت بر تهيه نامه‌ها ، دستورالعمل‌ها و ... ارجاعي از سوي مقام مافوق

ü      شركت دركميسيون‌ها،سمينارهاوجلسات مختلف حسب دستوروتهيه گزارشهاي موردنياز جهت استحضار مقام مافوق

ü      انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق